Privacy policy

Syfte med hanteringen
Syftet med vår hantering av personliga uppgifter är att förklara hur vi samlar in, skyddar och använder personupplysningar. Det är vårt mål att skydda din personliga information, oavsett varifrån dessa uppgifter kommer ifrån, vart de lämnas vidare till eller sparas (hos samarbetspartners osv.).

Med personlig information menas all information som kan användas för att identifiera en person, men är inte begränsat till vederbörandes för- och efternamn, hemadress eller annan fysisk adress, e-mailadress eller andra kontaktuppgifter, oavsett om de rör vederbörandes privata bostad eller arbetsplats.
Som huvudregel har du tillgång till hemsidan utan att berätta för oss vem du är eller uppge personlig information om dig själv.

Vilken personlig information frågar vi efter?
Vi har valt att enbart fråga efter den personliga information som är nödvändig (t. ex. emailadress eller privat adress) för att kunna leverera en tjänst.

Vi ber om ytterligare information nämnd nedan för att föra statistik:

* Browsertyp
* OS (Operativsystem)
* IP adress
* URL (Sidan som visas)
* Tidpunkt då besöket inträffar
* Hänvisning (sidan du kommer från)
* Uppkopplingstyp (Modem, ISDN, ADSL osv.)
* Skärmupplösning
* Antal färger på skärmen