Net1 Bredband

net1-logoDen mobila bredbandsleverantören Net1 levererar mobilt bredband efter behov, till hastigheter från 3,1 Mbit/s upp till 9,3 Mbit/s, där den egentliga skillnaden i priset avgörs av hur mycket datatrafik du använder. Vid skrivet dato är den högsta tillgängliga mängd datatrafik för ett bestämt pris satt vid 30 GB, det lägsta för den inte allt för surfande vid 1 GB, och finns tillgängligt med eller utan abonnemang.

Net1 erbjuder utöver mobilt bredband även IP-telefoni och M2M-lösningar, och företagets starka säljförmåga ligger inte i höga näthastigheter eller löjligt låga priser, utan i sitt fokus att bygga utanför tätorterna. Net1s nät täcker idag 95 % av Sverige, och har en vidd som dessutom går upp till 12 mil utanför kustlinjen.

Nätet levereras av Ericsson, som i samarbete med Net1 jobbar på att vidga räckvidden ännu mer. Företaget är unika i Sverige i användandet av NMT 450-frekvensen (nordisk mobiltelefonsystem), den ursprungliga nordiska standardtekniken för analog och trådlös mobiltelefoni. NMT stängdes av för att bana väg för ”dual band-varianten” GSM. NMT har däremot överlägsen räckvidd, anledningen bakom Net1s höga tillgänglighet i hård terräng, till sjöss och i landsbygd.

Net1 leverera idag till bl a Vattenfall, Sveaskog, Ambulans och Sjöräddningen, samt samarbetar med LRF Samköp och ICT Trafikverket.

Net1 Bredband